Sekmīgi pabeigta projekta “IKSA-CENTRS" īstenošana

Projekta “IKSA-CENTRS" Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (vienošanās Nr. 2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) īstenošanas rezultātā ir sasniegts projekta vispārīgais mērķis – ir pilnveidots zinātniskās darbības un pētniecības aprīkojums informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju jomā, sekmējot pētnieciskās darbības efektivitāti un iesaistītā  personāla intelektuālā potenciāla attīstību.

 

 

Projekta īstenošanas rezultātā ir sasniegts arī projekta specifiskais mērķis: zinātniskās aparatūras un aprīkojuma, tai skaitā tehnoloģiju attīstība, kā arī ēku un telpu rekonstrukcija vai renovācija, kompetences, zinātnisko rezultātu kvalitātes, starptautiskās atpazīstamības, pieredzes un intelektuālā potenciāla paaugstināšana informācijas, komunikāciju un signālapstrādes jomā, tai skaitā kosmisko datu apstrādes centra izveidē, Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūtā „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” VeA IZI VSRC), Latvijas Universitātē (LU), Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU), Elektronikas un datorzinātņu institūtā (EDI), Latvijas Universitātes aģentūrā „Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts” (LU MII).

Visas projekta “IKSA-CENTRS” aktivitātes ir realizētas atbilstoši labai praksei un ievērojot normatīvo bāzi.

Šobrīd projektu partneriem VeA IZI VSRC, EDI, LU MII, RTU, LU ir visi nepieciešamie priekšnoteikumi, lai nodrošinātu projekta īstenošanas gaitā sasniegto rezultātu uzturēšanu pēc projekta īstenošanas, kā arī turpināt pilnveidot izveidoto infrastruktūru, tādējādi nodrošinot projekta ilgtspēju, jo rekonstruētās  ēkas un telpas ir VeA IZI VSRC, EDI, LU MII, RTU, LU īpašumā vai valdījumā un ir tieši izmantojamas pētniecības procesam. Visa zinātniskā aparatūra un iekārtas ir uzstādītas un tiks izmantotas ilgtermiņā; partneru rīcībā esošie cilvēkresursi ir profesionāls un kompetents personāls, lai turpinātu un pilnveidotu izveidoto infrastruktūru, kas izveidota ar projekta aktivitātēm un maksimāli izmantotu projekta rezultātus pētniecības vajadzībām.

 
Projekts "IKSA-CENTRS"

 

 

 eraflogo_small.jpg - 32.16 Kb

 

Projekts „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide”

 

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma, tai skaitā tehnoloģiju attīstība, kā arī ēku un telpu rekonstrukcija, kas rada iespēju paaugstināt kompetenci, zinātnisko rezultātu kvalitāti, starptautisko atpazīstamību, pieredzi un intelektuālo potenciālu informācijas, komunikāciju un signālapstrādes jomā.

Projektu plānots īstenot līdz 2015.gada 30.novembrim.

Plānotais finansējums: 15,9 milj.EUR, t.sk. ieguldījumi VeA IZI VSRC 7.522 milj.EUR. ERAF līdzfinansējums 14,196 milj.EUR, t.sk. VeA IZI VSRC 6.715 milj.EUR Projekta vienošanās numurs: Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/ VIAA/006

Lasīt tālāk...
 
Ventspils Augstskola izsludina konkursu promocijas darba izstrādei astronomijā vai radioastronomij

Ventspils Augstskola (turpmāk – VeA; http://www.venta.lv ) izsludina atklātu konkursu uz stipendiju 1420 eiro mēnesī uz laiku līdz četriem gadiem promocijas darba izstrādei astronomijā vai radioastronomijā kādā no tematiem, kas atbilst vienam no trijiem VeA Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra (VeA VSRC; http://www.virac.eu ) stratēģiski svarīgiem pētījumu virzieniem: Saules fizika, astroķīmija, Zemei tuvo dabisko vai mākslīgo kosmisko objektu pētniecība.

Promocijas darba izstrāde plānota VeA VSRC, bet studijas doktorantūrā – kādā no vadošajām pasaules vai Latvijas augstskolām. Darba izstrādes gaitā ir iespējams izmantot nesen modernizētos pasaules klases VeA VSRC radio teleskopus ar diametru 32 un 16 m.

Lasīt tālāk...
 
Vairāk...
<< Sākums < Atgriezties 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Turpināt > Beigas >>

Rezultāti 1 - 4 no 106
 

Izvēlne
Sākums
VSRC 20 gadu jubileja
Kas mēs esam
Struktūra
Zinātne
Izglītība
Tehniskie dati
Ekskursantiem
Noteikumi apmeklētājiem
Kontakti
Kā mūs atrast
Gada pārskati
Meklēt
Advertisement